Kontakt

Polityka prywatności

Poznaj swoje prawa i jak przetwarzamy Twoje dane.

Informacja Dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej RODO. W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane na opisanych niżej zasadach. Mówiąc o danych osobowych mamy na myśli Pani/Pana imię i nazwisko, adres obiektu, numer telefonu oraz adres e-mail, na który wysyłamy do Państwa nasze powiadomienia a które otrzymaliśmy za Pana/Pani zgodą w trakcie zawierania umowy (ankieta zgoszeniowa). Dotychczas udzielone zgody pozostają zachowane

Administratorem danych osobowych jest:

NOVA SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Wolności 94
41-800 Zabrze

NOVA SYSTEM GROUP Sp. z o.o.
ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska

Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty:
NOVA SYSTEM Sp. z o.o. oraz NOVA SYSTEM GROUP Sp. z o.o. oraz wszystkie podmioty powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i
kapitałowo (dalej: Grupa kapitałowa NSG) oraz dostawcy usług cyfrowych, takich jak poczta elektroniczna, biura rachunkowe czy system do webinariów i
mailingu.
Jako administrator danych osobowych przetwarzamy Pani/Pana dane w celu przekazywania informacji o:

 • monitoringu alarmowym i zdalnym dozorze wideo
 • statusie chronionego mienia
 • szeroko rozumianym bezpieczeństwie i ochronie
 • informacje handlowe
 • przesyłanie rozliczeń i dokumentów księgowych

Wymienione wyżej działania wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, gdyż musimy znać Państwa adresy email, na które wysyłamy te informacje.
Tym samym podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Pani/Pana zgoda na otrzymywanie od NOVA SYSTEM wskazanych wyżej informacji (art.
6 ust.1 lit. B RODO).

Zgodnie z obowiązującym prawem, ma Pani/Pan m. in. prawo do:

 • żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania opisanych wyżej celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan w skuteczny sposób sprzeciw. Prosimy mieć na uwadze, iż cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych uniemożliwia nam wykonywanie na Pani/Pana rzecz opisanych wyżej usług.

Dane osobowe podmiotów, na rzecz których NS i NSG świadczy usługi w ramach realizowanych umów.

NOVA SYSTEM Sp. z o.o. oraz NOVA SYSTEM GROUP Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe swoich klientów na podstawie postanowień zawartych umów o świadczenie usług. Przez dane osobowe rozumie się w trym przypadku imiona i nazwiska, adresy obiektów chronionych, zamieszkania, adresy e-mail lub numery telefonów pracowników lub przedstawicieli klientów. Okres przechowywania tych danych wynosi 3 lata licząc od daty zakończenia odpowiedniej umowy z klientem. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. B. RODO).

Regulamin plików "cookies"

Wchodząc na stronę internetową novasystem.pl, odwiedzający akceptuje Regulamin plików „cookies” (dalej: Regulamin). Pliki "cookies" to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez stronę internetową, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta odwiedzjący. Podmiotem zamieszczającym pliki "cookies" na urządzeniu końcowym odwiedzającego jest NOVA SYSTEM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) ul. Niedurnego 79. Pliki "cookies" zawierają informacje umożliwiające gromadzenie wiedzy o sposobie korzystania ze strony novasystem.pl oraz zapamiętywanie ustawień wybranych przez odwiedzającego, np.:

 • język w jakim wyświetlana jest strona
 • region, z którego pochodzi odwiedzający
 • format, w jaki wyświetla się strona
 • czas trwania sesji

monitorowanie ruchu na stronie internetowej na potrzeby analityki danych. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej do preferencji odwiedzającego oraz w celu umożliwienia właścicielowi strony internetowej dostosowania strony do oczekiwań odwiedzjących. Strona internetowa novasystem.pl jest monitorowana przez system Google Analytics. Zarządzanie plikami "cookies" jest możliwe poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający wchodząc na stronę novasystem.pl NOVA SYSTEM GROUP Sp. z o.o. nie ma wpływu na domyślne ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający. Większość popularnych przeglądarek internetowych umożliwia jednak zmianę ustawień dotyczących obsługi "cookies", w szczególności blokowanie automatycznej obsługi plików "cookies" w przeglądarce internetowej. Odpowiednie informacje na ten temat są dostępne w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Formularze kontaktowe

NOVA SYSTEM GROUP Sp. z o.o. umożliwia kontaktowanie się z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z nadawcą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach analitycznych, w ramach uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 

Kontakt

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w NS i NSG proszę kierować na mail: ochrona@novasystem.pl